• Cánh cửa dày: 40mm – 43mm.
 • Rộng từ: theo thiết kế.
 • Chiều cao: theo thiết kế.
 • Cửa MDF veneer sơn các loại màu PU đa dạng.
 • Khung bao gỗ tự nhiên: dày 45mm, rộng 110mm.
 • Nẹp chỉ: ( dày x rộng ) 10mm x 50mm.

Thời gian bảo hành 01 năm cho chủng loại cửa MDF veneer

( Khuyến cáo: Sử dụng cửa theo hướng dẫn của nhà sản xuất)

Mô tả

 • Cánh cửa dày: 40mm – 43mm.
 • Rộng từ: theo thiết kế.
 • Chiều cao: theo thiết kế.
 • Cửa MDF veneer sơn các loại màu PU đa dạng.
 • Khung bao gỗ tự nhiên: dày 45mm, rộng 110mm.
 • Nẹp chỉ: ( dày x rộng ) 10mm x 50mm.

Thời gian bảo hành 01 năm cho chủng loại cửa MDF veneer

( Khuyến cáo: Sử dụng cửa theo hướng dẫn của nhà sản xuất)